Kontakt:
Vlasta Knapič
knapco.domain@gmail.com

dr. Uroš Ocepek
uocepek.si@gmail.com
Način citiranja orodja:
Ocepek, Uroš & Knapič, Vlasta (2021): Genes - Portal za genetsko rodoslovje. Dostopno na: genes.uocepek.si, (datum dostopa).

O projektu

V vsaki človeški celici je zapisana informacija, ki jo v genetskem ali forenzičnem laboratoriju lahko razvozlajo in določajo genetske profile, ki s primerjavo z vzorci drugih ljudi ali pa arheološkega biološkega materiala (stare kosti, zobje, nohti, lasje) dajejo osupljive rezultate. Določijo nam označevalce, ki nas uvrstijo na filogenetsko drevo od genetskega Adama do danes živečih moških s pomočjo analize Y kromosoma. V starih bioloških materialih se dlje ohrani mitohondrijska DNK (mtDNA), ki jo posamezna človeška celica vsebuje v številnih kopijah, saj jo pred razgradnjo čuva njena krožna oblika. Na podlagi rezultatov analize mitohondrijske DNK odkrijemo skupno žensko prednico dveh ali več oseb in se uvrstimo na filogenetsko drevo, ki vodi vse do genetske Eve.

Vendar pa lahko v petih generacijah po ženski ali moški liniji določimo samo dva od šestnajstih pra-pra-starih staršev. Kromosoma X ali Y in mtDNK predstavljajo tudi manj kot 1% celotne DNK v celici neke osebe, zato je njihova uporaba pri iskanju prednikov precej omejena. Pri povezovanju rodovnikov v zadnjih nekaj sto letih je potrebno analizo napraviti zlasti na preostalih avtosomnih ali telesnih kromosomih, kjer je zapisan večji del genetske zgodovine.

Če ste napravili tak atDNA test kot je Family Finder, lahko z orodjem Kalkulator sorodstva preverite možno sorodstvo po določeni skupni količini ujemajoče DNK in določite čas življenja najbližjega skupnega prednika (MRCA).
V filogenetskih drevesih so izbrani dajalci vzorcev slovenskega porekla, ki imajo vse štiri stare starše rojene na ozemlju slovensko govorečega naroda. Če je dajalec rojen po letu 1965, se slovensko poreklo ugotavlja pri prastarih starših. Kot kraj porekla se beleži kraj bivanja staršev v času rojstva dajalca vzorca.
Avtorja projekta Genes sta dr. Uroš Ocepek in Vlasta Knapič

Evini potomci

Filogenetsko drevo po testiranju mitohondrijske DNK slovenskega porekla pri FamilyTreeDNA

Haplotipi mtDNA po krajih porekla (vir: Slovenian origin, FTDNA)

Adamovi potomci

Filogenetsko drevo po testiranju DNK kromosoma Y dajalcev slovenskega porekla pri FamilyTreeDNA

Haplotipi Y-DNA po krajih porekla (vir: Slovenian origin, FTDNA)

Viri podatkov

Testiranje DNK za rodoslovne namene so opravili posamezniki z najbolj popularnimi avtosomalni testi za iskanje sorodnikov (atDNA):

  • Family Finder (Iskalec sorodnikov Family Tree DNA - večina)
  • MyHeritage™ (četrtina)
  • Ancestry Finder (Iskalec prednikov) AncestryDNA™ (zlasti Američani slovenskega porekla)
  • Posamezni testi pri 23andMe© in National Geographic Geno 2.0 DNA
Združevanje in obdelavo testov posameznikov za genetsko rodoslovje omogočajo projekti v Family Tree DNA, ki je med naštetimi tudi edini ponudnik natančnega testiranja in razvrščanja na filogenetsko drevo za:
  • Določanje direktne materine linije (mtDNA)
  • Določanje direktne očetove linije (Y-DNA)
  • Povezovanje rodovnikov med genetskimi ujemki s pomočjo iskanja skupne predniške linije, družinskih imen in krajev porekla
  • Etnično sestavo vzorca glede na sodobna in starodavna ljudstva.

Reference projekta

[1] Haplostromy FB skupiny Genetická genealogie. (Vir)
[2] Oven M, Kayser M. 2009. Updated comprehensive phylogenetic tree of global human mitochondrial DNA variation. Hum Mutat 30(2):E386-E394.(Vir)
[3] International Society of Genetic Genealogy. Y-DNA Haplogroup Tree 2019, Version: 15.73, Date: 11 July 2020. (Vir)